Trude Pedersen

Tlf. 92818196

post@trudepedersen.com

Org.nr.: 995616645

 

 

 

Om Rosenmetoden

 

Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning og bevisstgjøring. Teorien bak Rosenmetoden er at opplevelser vi har hatt i livet setter spor i kroppen. Følelser vi ikke har kunnet romme eller gi uttrykk for blir holdt tilbake i form av spente muskler. Muskelspenninger er muskler i konstant arbeid og som dermed stjeler kraft og energi og bidrar til tretthet. Rosenterapeuten kontakter disse spenningene på en myk, respektfull og direkte måte.

Etterhvert som musklene slapper av og pusten blir friere og dypere, kan glemte følelser og minner komme opp og bli bevisste igjen. Når en følelse får lov til å komme til uttrykk, kan blokkeringen slippes og kroppen bli friere til å bevege seg og være levende. Dette frigjør energi og fører til avspenning og selvinnsikt, noe som igjen kan føre til at vi med tiden bryter gamle mønstre i livet og åpner opp for nye muligheter.

Reaksjonene under en Rosenbehandling er veldig forskjellige. For mange er det en deilig meditativ stund i en travel hverdag. Andre prater, ler eller gråter. Kroppen gir slipp på det du er klar til å håndtere. I dagene etter en Rosenbehandling vil man ofte oppleve å ha fått innsikt, lindring og større muligheter.

Tiden mellom behandlingene er også viktig. Her integreres både den fysiske endringen i holdning og den indre opplevelsen. Man vil ofte oppleve å drømme mer, samt prate og handle på en friere måte etter å ha vært i kontakt med sin kropp og sitt ubevisste på denne måten. Eller det kan skje en oppblomstring av kreativitet og livsglede. En enkel behandling kan være en meget dyp opplevelse, men som regel er det summen av flere behandlinger som medvirker til en endring.

Rosenmetodens intensjon er å vise mennesker hvem de er og hva de rommer innerst inne. Resultatet er en invitasjon til vekst og utfoldelse.

"Rosenmetoden handler om en forvandling fra den du tror du er til den du virkelig er", sier Marion Rosen.

 

Rosenmetoden kan være et godt alternativ for deg som

  • har spente og verkende muskler

  • har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag

  • føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe

  • vil oppnå større kroppsbevissthet

  • ønsker større selvinnsikt og dypere relasjon til deg selv og andre

  • søker utvikling på alle plan: fysisk, følelsesmessig og åndelig

 

Metoden er ikke egnet for

  • mennesker med store psykiske sykdommer

  • personer i dyp personlig krise

  • mennesker med avhengighet til alkohol, stoffer eller medisin

  • barn

I disse tilfeller har man bruk for det forsvar kroppens spenninger gir. Men senere når livet har endret seg og det er større trygghet eller man er blitt voksen, kan det være nyttig å arbeide med Rosenmetoden. 

 

Hvor ofte skal jeg få behandling

En behandling fortsetter også etter at du har gått hjem, prosessen er i gang. Derfor kan følelser og innsikter komme mellom behandlingene. Passende tid mellom behandlingene kan være 1-2 uker, snakk med din Rosenterapeut og bli enig om hva som er best for deg.

En Rosenterapeut fikser ingenting for deg, men bidrar til fysisk og følelsesmessig bevissthet. Dette kan skape forandringer i ditt liv.

Du vil bli møtt med respekt og taushetsplikt.